Copper fuchi and kashira depicting the artisan Soten.

Soten Fuchi & Kashira

$90.74

Soten was a famous artisan of the Edo jidai who made fittings for katana. These copper fuchi and kashira depict him in a garden.

Fuchi Dimensions

  • Katana - 40.5mm x 24mm x 13.5mm

Kashira Dimensions

  • Katana - 35.5mm x 18mm x 11mm