Sageo

Sageo

Rayon Shigeuchi Sageo - 7 Shaku
Rayon Kakucho Sageo
Cotton Shigeuchi Sageo - 7.5 Shaku
Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 7 leftCrimson Rayon Shigeuchi Sageo - 7 Shaku
Sold out4 colored Silk sageo
Only 2 leftGreen Silk Kanzegumi Sageo
Sold outNavy Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 2 leftGolden Yellow  Silk Kanzegumi Sageo
Only 1 leftNavy Silk Kakucho Sageo
Only 1 leftUguisu Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 1 leftPurple Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 1 leftBrown Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 1 leftTetsukon Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 1 leftBlack Silk Kikko Sageo - 224cm
Only 3 left7.5 shaku Tetsukon Rayon Kakucho Sageo
Only 4 left7.5 shaku Black Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftBlack Suede Tsuka Ito
Only 1 left7.5 shaku Purple Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftWine Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftOrange Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftPurple Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftGreen Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftNavy Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftGolden Yellow Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftBrown Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftBlack Rayon Kakucho Sageo
Only 1 leftDark Brown Rayon Kakucho Sageo