Skip to content

Shokko Close-ups

No.1 Hanabishi (Crimson/ White)

 

No.2 Hanabishi Steel (Tetsukon/ Violet)

No.3 Hanabishi (Purple/ White)

No.4 Asanoha C (Steel Blue/ Dark Navy)

No.5 Asanoha A (Crimson/ Tetsukon)

No.6 Asanoha B (Crimson/ White)

No.7 Kiku (Dark Navy)

No.8 Bishamon (Purple/ White)

No.9 Niju Kikko (Crimson/ Golden Yellow/ White)

No.10 Namichidori (Crimson/ Uguisu/ Orange /White)

No.11 Shobu (Mustard)

No.12 Sakura (Violet)

No.13 Kikko (Navy /White)

  

No.14 Kikko (Uguisu /Golden Yellow)