Wajima Lacquer

Wajima Lacquer

Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Yuki Gekka - 22.5cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Shichisai- 21cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Shichisai- 22.5cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Suri urushi Hakkaku Silver - 22.5cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Suri urushi Hakkaku Gold - 22.5cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Rou Matsu Red - 23cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Muji Red - 22.5cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Muji black - 22.5cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks - Itacho red - 23cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks - Itacho Black - 23cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Hon-urushi Ichimatsu - 21cm
Only 1 leftWajima Lacquer Chopsticks  - Hon-urushi Ichimatsu - 22.5cm