Men and Kote Bundle

Men and Kote Bundle

A-1 Alpha MK.II - 6mm Orizashi Kote Men Bundle
Hikari - 1.5 Bu Konkawa Tezashi Men and Kote Bundle
Shudo - High-protection Tornado Stitch Men and Kote Bundle